Rok Momentów Przełomowych – List Lise Kingo, CEO & Executive Director UN Global Compact

Jak co roku, Lise Kingo, CEO & Executive Director UN Global Compact, adresuje do Członków UN Global Compact swój list, nie tylko dziękując za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale również zachęcając do podjęcia aktywnych kroków, które by zrobiły rok 2019 rokiem momentów przełomowych (Year of Tipping Points):

„Trzy lata implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) przyniosły widoczny progres w wielu obszarach, m.in. w zmniejszyła się skala ubóstwa i  śmiertelności dzieci. Nadal jednak istnieją ogromne luki, szczególnie w zakresie zmian klimatycznych i nierówności wśród kobiet, młodzieży i pracowników w globalnym łańcuchu dostaw. To właśnie tutaj biznes może mieć ogromne znaczenie. Nadszedł ten sam moment, kiedy razem możemy zacząć stwarzać momenty przełomowe, które poprowadzą do bardziej zrównoważonego stylu życia, jak było przewidziane w Agendzie 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i mierzone Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Mimo że wiele inicjatyw biznesowych, realizujących SDGs, napawają optymizmem, potrzebujemy zaangażowania większej ilości firm i organizacji. Powinniśmy szybciej zwiększać skale działań oraz dążyć do osiągnięcia momentów przełomowych, które przekształcą społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) z ładnego pomysłu na praktyczną i powszechną rzeczywistość przedsiębiorstw na całym świecie. Agenda 2030 wymaga, aby zarówno duże jak i małe firmy torowały w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości, w tym stwarzały inwestycji społeczne, mające potencjał skierować od 3 do 5 bilionów dolarów rocznie ku osiągnięciu SDGs.

Osiągnięcie SDGs do 2030 r. może być trudnym wyzwaniem, lecz musimy go pokonać dla dobrobytu własnego i  przyszłych pokoleń. Potrzebna będzie znacząca transformacja całego społeczeństwa, która zaczyna się od każdego z nas jako lidera.

Ze swojej strony, jako lider UN Global Compact, cieszę się, że nasze 70 lokalnych sieci (Global Compact Local Networks) budzą świadomość i zachęcają do podjęcia działań w swoich regionach. One zapewniają naszym członkom wiedzę i doświadczenie, niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i lokalnym, rzeczywiście sprawiają, by globalne cele stały się lokalnym biznesem (“Making Global Goals Local Business”).  Ponad 80% naszych Członków deklarują aktywne angażowanie się w działania na rzecz SDGs oraz ponad dwie trzecich naszych organizacji świadczą, że ich CEOs stosują Globalne Cele w ramach innowacyjnego programu odpowiedzialnego biznesu.”

W swoim corocznym liście Lise Kingo wspomniała o niezbędnych narzędziach dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, którymi UN Global Compact zabezpiecza swoich Członków, np.: UN Global Compact Academy, SDG Reporting FrameworkAction Platforms.

Także Lise Kingo zadeklarowała stworzenia trzech nowych inicjatyw w 2019 roku przez UN Global CompactDriving the SDGs through Youth and Innovation, Closing the Climate Change Gap and Closing the Gender Empowerment Gap.

Zachęcamy do zapoznania się z oryginalną wersją listu w języku angielskim.