Standard przeciwdziałania korupcji w biznesie

19 czerwca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Standardu przeciwdziałania korupcji w biznesie. Standard powstaje w ramach zainaugurowanej przez UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) koalicji „CEOs for Anti-Corruption”.

Będzie on oparty na najlepszych praktykach zaangażowanych przedsiębiorców oraz na wiedzy i doświadczeniu członków Rady Naukowej Anti-Corruption Programme, a także przedstawicieli partnerów merytorycznych koalicji CEOs for Anti-Corruption.

Wierzymy, że wspólne działania są niezbędne, aby położyć kres systemowemu problemowi, który często jest zbyt złożony, by jakakolwiek firma mogła go rozwiązać w pojedynkę.

Pierwsze spotkanie zespołu pracującego nad Standardem otworzył Kamil Wyszkowski, Executive Director United Nations Global Compact Network Poland. Merytoryczna dyskusja była moderowana przez Krzysztofa Kraka, członka Rady Naukowej Anti-Corruption Programme UN GCNP, ze wsparciem prof. dr hab. Jacka Bila oraz Jacka Wojciechowicza. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci firm zrzeszonych w koalicji: Amazon, Intereko Energia, LVBet, Superbet, Totalizator Sportowy i WKB Lawyers.

Dyskusja przyjęła formę wymiany doświadczeń zaangażowanych ekspertów oraz dobrych praktyk przedstawicieli biznesu zrzeszonego w UNGC, której rezultatem było wskazanie założeń minimum standardów antykorupcyjnych dla firm.

Dokument stanowić ma zbiór zaleceń oraz dobrych praktyk dla wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia programów przeciwdziałania korupcji w organizacji, to jest dotyczących:

 1. Analizy ryzyka korupcji i zarządzania tym ryzykiem. Wskazanie obszarów zagrożonych korupcją.
 2. Sposobów i zakresu komunikacji, zasad utrzymywania świadomości oraz działań edukacyjnych w zakresie rozpoznawania ryzyka korupcji i przeciwdziałania mu.
 3. Roli i zadań kierownictwa w zakresie ustanowienia i utrzymania programu antykorupcyjnego.
 4. Roli i zadań oraz kompetencji osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie regulacji antykorupcyjnych w firmie.
 5. Zakresu wymagań wobec pracowników w zakresie przestrzegania regulacji antykorupcyjnych i odpowiedzialności ich za ich nieprzestrzeganie.
 6. Propozycji wskaźników i źródeł informacji niezbędnych do monitorowania, pomiaru i oceny ustanowionego programu antykorupcyjnego.
 7. Zaleceń dla działań następczych w związku ze zgłoszonymi bądź ujawnionymi przypadkami korupcji lub jej podejrzeniem.
 8. Zaleceń dotyczących środków i sposobów utrzymywania i doskonalenia programu antykorupcyjnego, aby zapewnić ciągłość jego działania i możliwość poprawy.
 9. Propozycji dobrych praktyk i zaleceń do ustanowienia:
  1. polityki antykorupcyjnej,
  2. procedur zakupowych,
  3. procedur zarządzania konfliktem interesów,
  4. systemu zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć w organizacji (uwzględniającego bezpieczeństwo osób zgłaszających),
  5. polityki prezentowej (w tym gościnności).

Galeria zdjęć z pierwszego spotkania dostępna jest pod linkiem: Zespół ds. Standardu przeciwdziałania korupcji w biznesie