Miasto inteligentne jest przyjazne dla mieszkańców i ekosystemu. Wyraźne efekty w postaci podniesienia jakości życia mieszkańców związane są z tym na ile zrównoważone i przemyślane są polityki miejskie.  Te z kolei stanowić powinny wypadkową wielu działań, np. na jakość powietrza wpływa zasięg sieci ciepłowniczych, stan transportu publicznego, jakość infrastruktury czy system zachęt w postaci dofinansowania dla wymiany pieców albo dla użytkowania samochodów bezemisyjnych

fragment wywiadu z Dyrektorem Kolano dla magazyny “Inteligentne Miasta i Regiony”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału