BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – 3M POLAND

BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – 3M POLAND

“Zarządzanie różnorodnością, w tym promocja praw kobiet, to jeden z kluczowych elementów strategii 3M zapewniającej realizację celów zrównoważonego rozwoju. Jest ona realizowana poprzez tworzenie lub dostosowywanie polityk firmowych, ale również szereg działań edukacyjnych skierowanych do naszych pracowników, partnerów oraz interesariuszy.”

Artykuł z publikacji GCNP “Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy”