Broszura Brandbility

Broszura Brandbility

Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące flagowego programu United Nations Global Compact w Polsce. Dotyczy on działalności firm, które w modelowy sposób zarządzają strumieniem odpadów w czasie przekształceń wizerunkowych.