Business and Climate Change Adaptation: Toward Resilient Companies and Communities

Business and Climate Change Adaptation: Toward Resilient Companies and Communities

Analizuje rolę ustawodawców i darczyńców we wspieraniu innowacji w sektorze prywatnym dla zielonych modeli biznesowych w celu sprostania wyzwaniom na rynkach o niskich dochodach w krajach rozwijających się i wschodzących.