Business and Climate Change Adaptation: Toward Resilient Companies and Communities

Business and Climate Change Adaptation: Toward Resilient Companies and Communities

Przedstawia dziesięć przykładów przypadków adaptacji do zmian klimatu, które wskazują na mocne strony sektora prywatnego w identyfikacji nowych możliwości biznesowych, tworzenie nowych rynków. Równocześnie rozpoznaje ryzyko, które są najistotniejsze w budowaniu prężnych przedsiębiorstw oraz społeczności.