Business Insider Polska o Konferencji “Walka z Szarą Strefą. Regulacji branży paliw płynnych”

Business Insider Polska o Konferencji “Walka z Szarą Strefą. Regulacji branży paliw płynnych”

Business Insider Polska pisze o Konferencji “Walka z Szarą Strefą. Regulacji branży paliw płynnych“:

“We wtorek w siedzibie resortu finansów podpisano porozumienia między Ministerstwem Finansów, a Global Compact Network Poland ws. wieloletniej współpracy dotyczącej przeciwdziałaniu szarej i czarnej strefie w Polsce. Jednocześnie zaprezentowano raport PWC przygotowany na zlecenie Global Compact Network Poland oraz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego pt. “Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych”.

Więcej w artykule