NA DRODZE DO NISKOEMISYJNEGO SYSTEMU – SDG11 Discussion Paper – listopad 2017

NA DRODZE DO NISKOEMISYJNEGO SYSTEMU – SDG11 Discussion Paper – listopad 2017

SDG11 – ZRÓWNOWAŻONE MIASTA. ŻYCIE W ZDROWEJ ATMOSFERZE 

Poprawa jakości powietrza w Polsce to bardzo złożone i ambitne wyzwanie. Warto przypomnieć, że dla Systemu ONZ jest ono globalnym problemem.

Tematy poruszane w publikacji i prezentacji w Ministerstwie Energii:

  • MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZYCH 
  • ZEROEMISYJNE I NISKOEMISYJNE TECHNOLOGIE GRZEWCZE
  • INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
  • I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE 
  • KARTA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE

Niska jakość powietrza nie jest problemem nowym.

W ramach Systemu ONZ pierwsza konwencja międzynarodowa, która uznała kwestie niskiej jakości powietrza jako problem ponadnarodowy i transgraniczny, nakazując stronom konwencji podjęcie działań w celu poprawy jakości powietrza została, ogłoszona w 1979 roku (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution). Polska jest stroną tej konwencji od maja 1982 roku.

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce z różnym nasileniem są prowadzone od dziesięcioleci. W 2017 roku 17 stycznia nastąpił kolejny ważny krok we właściwą stronę. Tego dnia Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął 14 rekomendacji w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczenia powietrza. Przedstawione przez rząd rekomendacje pokrywają się z założeniami prowadzonego przez Global Compact Network Poland Programu ZRÓWNOWAŻONE MIASTA. ŻYCIE W ZDROWEJ ATMOSFERZE i są spójne z rekomendacjami ogłoszonego w październiku 2016 roku raportu.

W ramach prowadzonych działań uzgodniliśmy w ramach posiedzeń Komitetu Sterującego Programu, że w roku 2017 i latach kolejnych skoncentrujemy się na wspieraniu wdrażania zaproponowanych przez rząd 14 rekomendacji.