ENERGETYKA WIATROWA NA LĄDZIE założenia reformy i propozycja ustawy

ENERGETYKA WIATROWA NA LĄDZIE założenia reformy i propozycja ustawy

Raport regulacyjny “Energetyka wiatrowa na lądzie. Założenia reformy i propozycje ustawy” jest realizacją Celu 7 „Czysta Energia” w ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i uzgodnień podjętych przez Polskę podczas przyjęcia AGENDY 2030 w Nowym Jorku w 2015 roku.

 

 

Porozumienia Paryskie z 2015 roku oraz ogłoszone tego samego roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ koncentrują się na jak najszybszym opracowaniu i rozwinięciu zielonych technologii i przejściu na zero i niskoemisyjne technologie pozyskiwania energii. 7 Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ dotyczy przejścia na czystą i zeroemisyjną energię, w tym energię wiatrową. W ramach polityk klimatycznych ONZ na rozwój zielonych technologii uruchomiono takie instrumenty finansowe jak Zielony Fundusz Klimatyczny czy zielone obligacje. Wreszcie we wrześniu 2019 roku w ramach globalnego porozumienia banków rozwoju i pracujących z ONZ banków komercyjnych, przekierowano kapitał z inwestycji wysokoemisyjnych w kierunku zero i niskoemisyjnych. W ten globalny proces wpisała się Wspólnota Europejska uzgadniając w ramach polityk europejskich wspierający działania ONZ tzw. Europejski Zielony Ład. Jego celem jest Europa jako pierwszy neutralny klimatycznie kontynent do 2050 roku. W osiągnięciu tego ambitnego celu kraje dotychczas opierające swoją energetykę na paliwach kopalnych są ważne. To one będą decydować o tempie prac i mogą stać się modelem dla podobnie zorganizowanych gospodarek na innych kontynentach.

 

Polska jest dla ONZ jednym z kluczowych krajów, dla wypracowania modelu przejścia z gospodarki opartej na konwencjonalnych źródłach pozyskiwania energii do wydajnego systemu pozyskiwania energii z OZE. Segment energetyki wiatrowej, obok energii ze słońca i wody, jest kluczowy dla pozyskania mocy pozwalających na dalszy rozwój polskiej gospodarki przy jednoczesnym spadku energii pozyskiwanej z kopalin.

Przy założeniu, że będą w Polsce sukcesywnie rosnąć inwestycje w lądowe elektrownie wiatrowe, przewidywany jest wzrost mocy pozyskiwanej z wiatru do 35 GW w roku 2050, co przy prognozowanych wzrostach w fotowoltaice oraz przy uwzględnieniu poprawy efektywności turbin wiatrowych oraz ogniw fotowoltaicznych pozwala mieć nadzieję na osiągnięcie przez Polskę celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 

Z przedstawionych powyżej powodów, włączyliśmy się w prace nad regulacjami pozwalającymi na sprawny i zgodny z celami polityk klimatycznych ONZ rozwój lądowych elektrowni wiatrowych. Prace nad raportem regulacyjnym przewidują opracowanie założeń do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tak aby umożliwić dalszy rozwój mocy pozyskiwanych z wiatru. W toku prac przewidujemy, opierając się na dotychczas opracowanych w Ministerstwie Rozwoju założeniach regulacyjnych, przeprowadzić ekspertyzę naukową, co do skutków regulacji i na tej podstawie przedyskutować je z przedstawicielami branżowymi oraz pozostałymi zainteresowanymi rozwojem energii z wiatru interesariuszami. Celem jest zakończenie prac i przedstawienie założeń i projektu ustawy przed końcem 2020 roku.