FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

Zwiększająca się liczba ludności wymaga coraz większych inwestycji w rolnictwo w szczególności w krajach gorzej rozwiniętych. W tym kontekście Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przygotowała wytyczne, które mają za zadanie sprawić aby inwestycje te, były korzystne na biznesu, rządu oraz społeczności lokalnych.