Global Compact Yearbook 2016/2017

Global Compact Yearbook 2016/2017

roz

 

GLOBAL COMPACT POLAND YEARBOOK 2016/17

 

  • Global Compact Yearbook to strategiczny raport Global Compact Poland.
  • Prezentacja mapy rozwoju Polski do 2030 roku w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku.
  • Prezentacja działań Członków United Nations Global Compact, które stanowią realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Inauguracja Global Compact Poland Yearbook 2016/2017 odbyła się w ramach Gali UN Day, podczas której zostały wręczone nagrody Architekci Rozwoju więcej tutaj.

1

 

2