Global Opportunity Report 2016

Global Opportunity Report 2016

Raport opisuje i ocenia 15 pomysłów na zrównoważony rozwój w zależności od poziomu zainteresowania nimi sektora prywatnego i publicznego, a także stopnia ich oddziaływania na społeczeństwo i biznes. Publikacja ma na celu pokazanie, że globalne wyzwania i ryzyka można przekształcać w szanse na zrównoważony rozwój. Jest wynikiem badania, w którym udział wzięło 5567 liderów biznesu, rządów i organizacji społecznych z pięciu kontynentów.