Implementacja SDG – 3M INNOWACJE 3M PODNOSZĄ JAKOŚĆ CODZIENNEGO ŻYCIA KAŻDEGO Z NAS

Implementacja SDG – 3M INNOWACJE 3M PODNOSZĄ JAKOŚĆ CODZIENNEGO ŻYCIA KAŻDEGO Z NAS

“Bycie odpowiedzialną firmą i walka z postępującą degradacją środowiska naturalnego jest od wielu lat nieodzownym elementem działalności 3M. Takie podejście do biznesu zaowocowało wdrożeniem już w 1975 roku programu 3P: Pollution Prevention Pays. Jego celem jest wyeliminowanie zanieczyszczeń u źródła ich wytwarzania poprzez przeformułowanie i modyfikacje procesów, przeprojektowanie urządzeń oraz odzysk i ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych. Dzięki tej inicjatywie firma zapobiegła emisji prawie 2 mln ton zanieczyszczeń i w samym 2016 roku wprowadziła ponad 40 Projektów w tym zakresie. Ponadto 3M wdrożyła System Zarządzania Ochroną Środowiska, Zdrowiem i Bezpieczeństwem (Environmental Health ad Safety – EHS) promujący bezpieczne dla środowiska zarządzanie we wszystkich zakładach 3M na świecie. System ten pomaga zaspokajać zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów, przy jednoczesnej gwarancji zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Jego integralną częścią jest zarządzanie cyklem życia produktu. Będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać zrównoważony rozwój do wspierania innowacyjności w całej firmie, przy udziale naszych klientów i partnerów. Pozostajemy liderem pod względem zrównoważonego rozwoju i jesteśmy świadomi naszych wyjątkowych możliwości w zakresie innowacji, które przyczyniają się nie tylko do rozwoju naszej firmy, lecz także zapewniają korzyści społeczeństwu ogółem. Dostrzegamy też wielką szansę, którą wszyscy otrzymaliśmy i dziękujemy tym, którzy dołączyli do nas podczas naszej podróży, której celem jest poprawa jakości naszego codziennego życia.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)