Implementacja SDG – Dr Irena Eris SDG ISTOTNYM ELEMENTEM ZARZĄDZANIA MARKĄ

Implementacja SDG – Dr Irena Eris SDG ISTOTNYM ELEMENTEM ZARZĄDZANIA MARKĄ

“Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz 10 Zasad United Nations Global Compact są dla Dr Irena Eris ważnym elementem trwałego zorientowania strategii firmy na zrównoważony rozwój. Wychodzimy z założenia że jest to także istotny element zarządzania marką, wiedząc że odpowiedzialny biznes to coraz ważniejszy element odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Dr Irena Eris jest uznanym i stabilnym partnerem biznesowym. W ciągu 35 lat istnienia firma wyrobiła sobie nie tylko markę producenta kosmetyków najwyższej jakości, ale również rzetelnego i uczciwego kontrahenta. W swoich działaniach opieramy się na partnerskim traktowaniu i otwartej komunikacji zarówno z klientami jak i partnerami biznesowymi. Wiemy że o markę trzeba stale dbać i budować jej siłę opierając ją na kluczowych wartościach. Budując prestiż i kompetencję swoich marek firma Dr Irena Eris kieruje się szacunkiem dla ludzi, stawiając na ich indywidualizm i współpracę, przekłada się to na realizację polityki ONZ w zakresie praw człowieka. Troska o dobro drugiego człowieka przejawia się zarówno w wysokiej jakości kosmetykach, jak i w wyjątkowych relacjach międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników zobowiązuje firmę do ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To nie tylko wynikające z prawa działania takie jak pełne wdrażanie przepisów BHP, czy przepisów ochrony przeciwpożarowej, ale także szkolenia dla pracowników z pierwszej pomocy, próbne akcje ewakuacyjne oraz stałe szkolenia i monitoring w zakresie dbania o bezpieczeństwo i najwyższą jakość pomieszczeń biurowych, laboratoriów i hal produkcyjnych, wyposażenia technicznego oraz sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)