Implementacja SDG – GAZ-SYSTEM WSPIERA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Implementacja SDG – GAZ-SYSTEM WSPIERA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

“GAZ-SYSTEM aktywnie angażuje się w realizację Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjętej w 2015 r. przez państwa członkowskie ONZ. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy i postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Naszej spółce, odpowiedzialnej za przesył gazu, szczególnie bliska pozostaje budowa nowoczesnej infrastruktury i wsparcie innowacji w obszarze gazownictwa, co przyczynia się w dużej mierze do zapewnienia społeczeństwu dostępu do źródeł stabilnej energii. Już dziś z całą pewnością możemy stwierdzić, że potencjał rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce jest duży. Gaz jest bezpiecznym, niskoemisyjnym źródłem energii. Poza tym w Polsce popyt na ten surowiec będzie rósł. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie gazem ziemnym używanym dla potrzeb transportu. Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce będzie także zwiększać się z powodu postępującej gazyfikacji kraju. GAZ-SYSTEM prowadzi szeroko zakrojone działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie możliwości technicznych przesyłu gazu ziemnego do nowych odbiorców na terenie całego kraju
oraz tych regionów, które są stosunkowo słabo zgazyfikowane. Pragnę zwrócić uwagę, że również rynek gazu w Europie przeobraża się dynamicznie. Powstanie infrastruktury do swobodnego obrotu tym
surowcem będzie sprzyjać rozwojowi konkurencyjnych cen. Tworzy się w ten sposób zintegrowany i zliberalizowany obszar współpracy, który ma przynieść konsumentom większe możliwości wyboru dostawcy, poprawić bezpieczeństwo dostaw oraz w większym stopniu uzależnić cenę surowca od popytu i podaży.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)