Implementacja SDG – Grupa LOTOS ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA PALIW, INNOWACYJNOŚĆ I ROZWÓJ TECHNOLOGII PALIW ALTERNATYWNYCH STRATEGICZNYM CELEM GRUPY LOTOS

Implementacja SDG – Grupa LOTOS ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA PALIW, INNOWACYJNOŚĆ I ROZWÓJ TECHNOLOGII PALIW ALTERNATYWNYCH STRATEGICZNYM CELEM GRUPY LOTOS

,,W ramach grupy kapitałowej prowadzone są badania i rozwijane projekty dotyczące m.in. efektywności energetycznej procesów rafineryjnych. Realizujemy je poprzez świadome i odpowiedzialne innowacje oraz stosowanie najlepszych dostępnych technologii (z ang. Best Available Technology, BAT). Rozwój segmentu wydobywczego, zarówno w Polsce, jak i za granicą, to element strategii biznesowej firmy, który obniża ryzyko prowadzonej działalności oraz wydłuża łańcuch wartości spółki. Jest on także, obok dywersyfikacji kierunków dostaw ropy naftowej, kluczowym działaniem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W listopadzie 2009 r. Grupa LOTOS S.A., jako jedna z pierwszych spółek, dołączyła do indeksu RESPECT – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych. W 2017 r. zajęliśmy także 4 miejsce w XI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)