Implementacja SDG – IKEA GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM ODPOWIEDZIĄ IKEA NA ZMIANY KLIMATU

Implementacja SDG – IKEA GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM ODPOWIEDZIĄ IKEA NA ZMIANY KLIMATU

“W tym roku w Polsce odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP24. To bardzo ważne wydarzenie także dla IKEA. Udział w szczycie klimatycznym daje nam niepowtarzalną okazję podzielenia się doświadczeniami oraz planami strategicznymi w zakresie zrównoważonego rozwoju z naszymi kluczowymi interesariuszami. Są nimi decydenci, liderzy opinii, organizacje pozarządowe czy wreszcie inne firmy, którym także leży na sercu przyszłość wspólnego domu – naszej planety. A ponieważ wizją IKEA jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi, także, a może przede wszystkim, właśnie oni są naszym głównym interesariuszem. Niezmiennym od lat celem IKEA jest bycie globalnym liderem zrównoważonego biznesu pozytywnie wpływającym zarówno na codzienne życie ludzi, jak i na środowisko. Razem z naszymi klientami, współpracownikami i partnerami od lat koncentrujemy się na promowaniu i umożliwianiu bardziej zrównoważonego życia w domu, odpowiedzialnego gospodarowania surowcami i pozytywnym wpływie na życie całych społeczności.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)