Implementacja SDG – Nestlé W TROSCE O ZDROWSZĄ PRZYSZŁOŚĆ DZIECI

Implementacja SDG – Nestlé W TROSCE O ZDROWSZĄ PRZYSZŁOŚĆ DZIECI

“Podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości to globalny cel Nestlé. Dlatego adresujemy nasze działania zarówno do każdego człowieka, wszystkich rodzin jak i całych społeczności. Obejmujemy nimi również naszą planetę. Szczególną troską otaczamy w Nestlé dzieci i młodzież. Organizujemy i bierzemy aktywny udział w szeregu inicjatyw zapewniających im zdrowszy start w przyszłość. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w ciągu ponad 40 lat, wśród dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat znacznie wzrosła liczba osób z nadwagą i otyłością – z zaledwie 4% w 1975 roku do 18% w 20161. Dlatego, jako odpowiedzialny producent żywności, kładziemy szczególny nacisk na edukację i propagowanie zasad prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Dzieci są przyszłością. Kształtując ich nawyki związane z prawidłowym odżywianiem oraz ruchem, a także ucząc je dokonywania jak najlepszych wyborów w tym zakresie, wspieramy lepszą przyszłość nas wszystkich. Aby robić to jeszcze skuteczniej, w tym roku ogłosiliśmy inicjatywę Nestlé for Healthier Kids. Stanowi ona rodzaj parasola, pod którym znajdują się nasze dotychczasowe i nowe działania skierowane do dzieci, ich rodziców oraz opiekunów. “

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)