Implementacja SDG – Polpharma DLACZEGO WARTO DBAĆ O ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW?

Implementacja SDG – Polpharma DLACZEGO WARTO DBAĆ O ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW?

“Polpharma jest jedną z największych grup farmaceutycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia ponad 7500 pracowników, posiada siedem zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji i Kazachstanie oraz siedem ośrodków badań i rozwoju. Oferuje ok. 600 produktów, a kolejnych 200 znajduje się w fazie rozwoju. Polpharma ma świadomość, że wartość, którą dostarcza pacjentom i społeczeństwu, buduje wspólnie z ponad 3900 swoich dostawców z różnych krajów świata. Dlatego firma włącza swoich partnerów w rozwój standardów postępowania w łańcuchu dostaw. Zrównoważony łańcuch dostaw jest jednym z 14 zobowiązań, na których Polpharma oparła swoją Strategię Społecznej Odpowiedzialności na lata 2015-2018. W ten sposób firma przyczynia się również do realizacji 8. Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – wzrost gospodarczy i godna praca. Zainicjowany jeszcze w 2014 roku nowy system współpracy z dostawcami daje firmie pewność, że podmioty, z którymi współpracuje, podzielają te same wartości i standardy. Projektowi nadano w Polpharmie znaczenie strategiczne – prace grupy ekspertów z różnych działów wspiera Komitet Sterujący, złożony z dyrektorów odpowiedzialnych za kluczowe funkcje w firmie.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)