Implementacja SDG – POLSKIE LNG PRACUJE NAD NOWĄ OFERTĄ DLA ODBIORCÓW GAZU W REGIONIE

Implementacja SDG – POLSKIE LNG PRACUJE NAD NOWĄ OFERTĄ DLA ODBIORCÓW GAZU W REGIONIE

“Oprócz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, budowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu umożliwiła większe zróżnicowanie portfela kontraktów gazowych dla odbiorców w kraju. Po rozbudowie terminala w Świnoujściu gaz może być dystrybuowany na nowe rynki zbytu, dzięki LNG małej skali oraz wykorzystaniu surowca w sektorze transportowym. Zaletą LNG jest możliwość dostarczania go do odbiorców bez potrzeby budowy gazociągów, co pozwala na elastyczne i konkurencyjne dostawy. W ostatniej dekadzie handel LNG
upowszechnił się. Wzrosły światowe obroty gazem skroplonym i liczba państw importerów, spadły też zauważalnie ceny oraz średnia długość kontraktów. Według danych sprzed roku Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych łączna moc skraplająca światowych terminali to ok. 462 mld m3 . W kolejne terminale inwestują USA oraz Australia, dzięki czemu ich możliwości eksportu po 2022 r. mają zwiększyć się odpowiednio z 78 mld m3 do 92,6 mld m3 i 42,3 mld m3 do 115,6 mld m3 . Na czele peletonu eksportowego LNG pozostaje Katar – główny dostawca LNG do Polski – z 105 mld m3 mocy eksportowych. Według szacunków firmy Shell popyt na LNG do 2035 roku wzrośnie do poziomu 782 mld m3 , podczas gdy obecnie obroty surowcem wynoszą mniej więcej połowę tego. Rozwój rynku LNG, szczególnie w Europie, stymulują regulacje środowiskowe, ale też upowszechnianie LNG małej skali. Dzięki unijnym limitom emisyjności paliw od 2015 r. LNG jest preferowanym paliwem w transporcie morskim na Bałtyku, a jego wykorzystanie stale rośnie w przemyśle i sektorze energetycznym. Gaz ziemny, jako paliwo pomostowe, świetnie uzupełnia odnawialne źródła energii, coraz powszechniej stosowany jest w mikrogeneracji energii elektrycznej i ciepła, jako paliwo w ciężarówkach, samochodowym transporcie publicznym i kolejowym.” 

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)