Implementacja SDG – Santander WSPIERAMY EDUKACJĘ, BO TO KREUJE WZROST I POSTĘP W PRZYSZŁOŚCI

Implementacja SDG – Santander WSPIERAMY EDUKACJĘ, BO TO KREUJE WZROST I POSTĘP W PRZYSZŁOŚCI

“Współczesny świat i społeczeństwo podlegają stałemu procesowi zmian. To niesie ze sobą szanse, ale też zagrożenia, głównie w kontekście zrównoważonego rozwoju, który dla Santander Bank Polska jest niezwykle istotny. Wiemy, że jako jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, mamy poważne zobowiązania wobec naszych interesariuszy. Oczywiście generowanie trwałych, powtarzalnych zysków jest istotne, ale niewystarczające, aby zapewnić naszej organizacji zrównoważony rozwój w dłuższej perspektywie. Dlatego podjęliśmy liczne zobowiązania etyczne, społeczne i środowiskowe, wykraczające poza obowiązki prawne wobec interesariuszy. Większość założeń jest oparta o Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wspieramy, bo wierzymy, że tylko aktywne i wspólne działania biznesu, mogą pozytywnie wpłynąć na otaczający nas świat. Szczególnie bliski jest nam Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie. Wsparcie w zakresie edukacji traktujemy jako narzędzie umożliwiające niwelowanie wielu istotnych problemów społecznych, takich jak nierównomierny dostęp do wiedzy, czy ubóstwo.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)