Implementacja SDG – Skanska CZŁOWIEK PRZEDE WSZYSTKIM

Implementacja SDG – Skanska CZŁOWIEK PRZEDE WSZYSTKIM

“W dzisiejszych czasach, większość społeczeństw krajów rozwiniętych mieszkających w miastach około 90% proc. dnia spędza w budynkach – w domach, szkołach, biurach czy sklepach. Pozostały czas przeznaczając w dużej mierze na przemieszczanie się pomiędzy tymi miejscami. Dlatego kluczowe z punktu widzenia zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, jest przede wszystkim zapewnienie zdrowego środowiska wewnątrz budynków, ale i projektowanie miast w taki sposób, aby umożliwić łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych, terenów zielonych i niezbędnej do życia infrastruktury.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)