Implementacja SDG – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu TRZEBA BYĆ ODPOWIEDZIALNYM

Implementacja SDG – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu TRZEBA BYĆ ODPOWIEDZIALNYM

“Gastronomia to branża, która wymaga bardzo silnie zakorzenionego poczucia odpowiedzialności – w wielu aspektach. Restaurator musi zapewnić odpowiedni standard obsługi, jednocześnie poruszać się w zgodzie z właściwymi regulacjami i świecić przykładem wobec swoich pracowników. Bez poczucia odpowiedzialności, trudno odnieść tu sukces. Odpowiedzialne działanie w biznesie gastronomicznym jest niezwykle istotne, jeśli działalność tę traktuje się jako przedsięwzięcie długofalowe. Branża gastronomiczna jest szczególnie eksponowana na młodzież i grupę wiekową 18 – 26 lat.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)