Introduction to the UN Guiding Principles Reporting Framework

Introduction to the UN Guiding Principles Reporting Framework

Przewodnik dla przedsiębiorców dotyczący raportowania o przestrzeganiu w ich działalności praw człowieka, zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).