Joining Forces – Collaboration and Leadership for Sustainability

Joining Forces – Collaboration and Leadership for Sustainability

W publikacji Joining Forces – Collaboration and Leadership for Sustainability, UN Global Compact wraz z Boston Consulting Group przedstawia najnowsze badania na temat stosunku biznesu do zrównoważonego rozwoju wskazując na zwiększoną świadomość podmiotów prywatnych na jego temat. Dane zawarte w publikacji to opinie 3 tys. menadżerów wysokiego szczebla ze 113 krajów świata na temat ich stosunku do wyzwań współczesności. Ponadto raport po analizie statystyk wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań dając tym samym odpowiedz na pytanie w jaki sposób powinien rozwijać się współczesny odpowiedzialny biznes.