Local and Regional Development Poland 2012

Local and Regional Development Poland 2012

Raport proponuje „trójwymiarowy” Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego, która odzwierciedla filozofię globalnego Wskaźnik Rozwoju Społecznego. Autorzy proponują również grupę dodatkowych wskaźników kontekstowych, które odzwierciedlają inne ważne wymiary rozwoju człowieka na poziomie lokalnym w Polsce.