Pierwszy Raport “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”

Pierwszy Raport “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”

Pierwszy Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce” koncentruje się na diagnozie stanu oraz na opracowaniu horyzontalnych rekomendacji dla wybranych branż. W szczególności zajęliśmy się branżą paliwową, spirytusową, hazardową oraz tytoniową.

Raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce” został zainaugurowany 7 kwietnia podczas odbywającej się w siedzibie Ministerstwa Finansów konferencji „Przeciwdziałanie szarej strefie – wspólne działania dla rozwoju Polski” . 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z publikacji.

  • Szara strefa w Polsce rozwijała się do tej pory prężnie i stanowi poważny hamulec rozwojowy polskiej gospodarki – jednocześnie znaczący rezerwuar możliwych do odzyskania środków budżetowych
  • W 2014 r. szara strefa w Polsce stanowiła aż 12,4% PKB tj. 214 mld złotych
  • Eliminowanie nadużyć wiąże się z automatycznie ze wzrostem dochodów sektora finansów publicznych – tylko z tytułu samych podatków CIT i VAT wyniósłby w 2014 r. co najmniej 40,3 mld złotych
  • Szara Strefa oraz wyłudzenia VAT odpowiadały w Polsce za ponad 90% luki VAT
  • Z analiz branżowych:
  • Szara strefa i wyłudzenia na rynku paliw są szczególnie duże, przekraczając 18,3% i przynajmniej 4 mld złotych.
  • Rynek zakładów wzajemnych i gier hazardowych, obliczany na 5,3 mld PLN prowadzony jest przez operatorów wśród których tylko 9% ma pozwolenie MF. Potencjalny wzrost dochodów z podatków nałożonych na internetowych operatorów offshore szacowany jest na 300 mln PLN
  • Szara strefa na rynku tytoniowym sięgnęła co najmniej 24% rynku
  • Szacowana strata budżetu na rynku spirytusowym to ok. 2,26 mld PLN z akcyzy i 0,8 mld PLN z VAT
  • Szacowany wzrost płatności kartami płatniczymi o 100% mógłby zwiększyć dochody budżetu o przynajmniej 0,4%, a wyeliminowanie szarej strefy zw. z płatnościami gotówkowymi zwiększyłoby dochody państwa z VAT i CIT o najmniej 34,1 mld złotych