Prezes Kwiatkowski o szarej strefie

Prezes Kwiatkowski o szarej strefie

Tak jak do występowania i rozwoju „szarej strefy” niezbędne jest występowanie grupy wzajemnie powiązanych podmiotów, tak i do skutecznego zwalczania tego zjawiska niezbędna jest współpraca organów państwa.

– Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

(Artykuł pochodzi z trzeciego raportu
„Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”, 2017)