Anti-Corruption Collective Action

22 listopada 2018 | Aktualności - Przeciwdziałanie korupcjiTagged , ,

United Nation Global Compact razem z Partnerami uznali wielkiego sukcesu w przeprowadzaniu dwóch długoterminowych programów na rzecz zbiorowej walki z korupcją na skalę globalną.

        Collective Action pomaga firmom i organizacjom:

  • pogłębić swoją wiedzę na temat przeciwdziałania korupcji,
  • wypracować efektywne stałe scenariusze i metody zwalczania korupcji według których mogą działać inne zainteresowane w tym firmy,
  • skonsolidować wiedzę, środki finansowe i techniczne na rzecz osiągnięcia większego wpływu,
  • zapewnić coraz bardziej uczciwą konkurencję,
  • stworzyć i utrzymywać stabilne dla konkurencji warunki.

W ramach pierwszego projektu odbyła się druga runda finansowania, będąca częścią Inicjatywy Integralności (Integrity Initiative) firmy Siemens. Nad wykonaniem obu projektów i na rzecz podnoszenia się standardów zgodności (Compliance Standards) razem pracowali przedstawicieli sektorów prywatnego i publicznego oraz reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego z takich krajów jak Egipt, Japonia, Brazylia, Nigeria i Kenia.

Podczas pierwszego projektu UN Global Compact w partnerstwie z Basel Institute on Governance razem z oddziałami Global Compact Local Networks w Brazylii, Japonii, Kenii i Nigerii działali wspólnie na rzecz wdrożenia Collective Action na poziomie lokalnym. Cztery lokalne oddziały Global Compact Network razem z powyżej 900 uczestnikami wzięli udział w licznych warsztatach, i za pomocą wymiany doświadczenia wypracowali kolektywną strategię działania w celu poprawy przestrzegania przepisów antykorupcyjnych w sektorze biznesowym.

Przykładem innego lokalnego projektu przeprowadzonego przez Global Compact jest Integrity Network Initiative. Projekt przeprowadzony został z lokalną egiptską organizacją Junior Business Association, jest to grupa działająca razem z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) na rzecz pokonania korupcji i przekupstwa. Wszystkie zainteresowane MŚP, które dołączając się do Inicjatywy podpisują wielostronne porozumienie, po czym odbywają szkolenie o różnych aspektach antykorupcyjnej zgodności. Ambicją Integrity Network Initiative jest szkolenie coraz większej liczby MŚP, aby podnosić ich świadomość i chęć podejmowania działań do walki z korupcją w Egipcie.

W ramach podsumowania wyników przeprowadzenia obu projektów Global Compact opublikował broszurę “Promoting Anti-Corruption Collective Action through Global Compact Local Networks – Second Edition”. Jeżeli szukają Państwo inspiracji co do efektywnych zbiorowych działań antykorupcyjnych, niniejsza broszura będzie cennym źródłem informacji na ten temat.