Jak przygotować COP – Communication on Progress

Jak przygotować COP – Communication on Progress

Dokument “Communication on Progress” powinien być zintegrowany z innymi komunikatami firmy, przede wszystkim z raportem rocznym. Poniżej znajdują się przykładowe narzędzia, które mogą być przydatne podczas tworzenia COP. Wśród nich znajdują się różne źródła, od materiałów wprowadzających do bardziej rozbudowanych przykładów raportów. COP musi być wysłane przed wyznaczonym terminem (deadlinem) – jest to warunek konieczny do wypełnienia zobowiązań względem UN Global Compact.

  • Wzór COP:

  • Webinarium poświęcone tworzeniu COP: