Raport „Żegluga Śródlądowa- Wisła”

Raport „Żegluga Śródlądowa- Wisła”

Jest to pierwszy w raportów, którego kolejne, coroczne edycje planowane są w latach następnych. Raport wskazuje na liczne bariery i wyzwania związane z rozwojem sektora żeglugi śródlądowej w Polsce.W raporcie nie brakuje również rekomendacji i propozycji działań na rzecz przywrócenia żeglugi śródlądowej, w tym rozwiązań na rzecz zagospodarowania hydroenergetycznego polskich rzek. Raport „Żegluga Śródlądowa- Wisła” został zainaugurowany na EFNI 2 października 2015 roku.