Responsible Business Advancing Peace: Examples from Companies, Investors & Global Compact Local Networks

Responsible Business Advancing Peace: Examples from Companies, Investors & Global Compact Local Networks

Niniejsza publikacja przedstawia przykłady lokalnej sieci Global Compact, firm i inwestorów i wykorzystujących wskazówki do prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju oraz przyspieszenia wdrożenie odpowiedzialnych praktyk biznesowych w trudnych warunkach pracy na całym świat.  Raport powstał we współpracy UN Global Compact z PRI i KPMG. Grupa ekspertów-doradców recenzuje przykłady oraz doradza w wypadku poszczególnych przypadków.