BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – IMMUSEC

BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – IMMUSEC

“Kluczem w zaangażowaniu na rzecz szerzenia wartości etyki w biznesie jest świadomość, że etyka jest procesem, a nie stanem.

Nasi etyczni hackerzy przechodzą wielopoziomowe ścieżki certyfikacji pomagające zabezpieczyć zasoby firm nie naruszając pewnych elementarnych zasad, które są powszechnie łamane przez cyberprzestępców wykorzystujących różnego rodzaju podatności i dostęp do wrażliwych danych.”

Artykuł z publikacji GCNP „Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy”