BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – SANTANDER BANK POLSKA

BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – SANTANDER BANK POLSKA

“Dla Santander Bank Polska poszanowanie indywidualności i przeciwdziałanie dyskryminacji stanowią jedne ze strategicznych podstaw działalności naszej organizacji. W maju 2017 r. bank przystąpił do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.”

Artykuł z publikacji GCNP „Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy”