BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – SIEMENS POLSKA

BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – SIEMENS POLSKA

“Co oznacza pojęcie etyki biznesu i etyki korporacyjnej? Terminy te odnoszą się do zasad, które pojawiają się w środowisku biznesowym. Te normy, wartości i zasady zmieniają sposób prowadzenia działalności. Pomagają firmom w utrzymaniu lepszego kontaktu z pracownikami, interesariuszami i klientami.”

Artykuł z publikacji GCNP „Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy”