BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – T-MOBILE POLSKA

BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – T-MOBILE POLSKA

“Dbałość o równe szanse w miejscu pracy, to nie tylko przejaw odpowiedzialności społecznej, ale także troska o zrównoważony rozwój firmy. Zdajemy sobie sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności jako lidera zmian, dlatego podejmujemy działania nastawione na wyrównywanie szans w miejscu pracy.”

Artykuł z publikacji GCNP „Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy”