BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – ERGO HESTIA

BUSINESS BEST PRACTICE: Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy – ERGO HESTIA

“ERGO Hestia realizuje wiele różnych programów w ramach zrównoważonego rozwoju, ale kwestie różnorodności oraz inkluzywności społecznej mają dla firmy ogromne znaczenie. Szczególną wagę przykładamy do takich kwestii jak: niepełnosprawność, różnorodność wieku i płci.”

Artykuł z publikacji GCNP “Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy”