Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do oceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do oceny dla przedsiębiorstw

Opracowanie ma stanowić narzędzie dla firm chcących ocenić i poprawić swoje zdolności do zarządzania i ich wpływu w dziedzinie CSR. Składa się z kwestionariusza samooceny koncentrującego się na głównych elementach odpowiedzialności przedsiębiorstw.