Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza.

Celem publikacji jest ocena poziomu realizacji praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wśród firm działających w 8 krajach: w Polsce, Chorwacji, Macedonii, Bułgarii, Turcji, na Węgrzech, Litwie, Słowacji. Przedstawia także przykłady działalności firm na rzecz społeczności szczególnie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacji społecznej, promowaniu postaw przedsiębiorczości.