The CEO Water Mandate Brochure

The CEO Water Mandate Brochure

Stanowi przegląd CEO Water Mandate – wyjątkowej inicjatywy publiczno-prywatnej zainicjowanej przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2007 r., mającą na celu pomagać firmom w rozwoju, wdrażaniu i promowaniu polityki i praktyki zrównoważonego rozwoju dotyczącej wody.