The Impact of UK Companies on the Millennium Development Goals

The Impact of UK Companies on the Millennium Development Goals

Raport pokazuje niektóre ze sposobów, w którym członkowie sieci UN Global Compact w Wielkiej Brytanii przyczyniają się do realizacji milenijnych celów rozwoju. Zakres przykładów pokazuje, jak firmy używają swoich kluczowych kompetencji i zasobów w celu opracowania innowacyjne modeli, dzięki którym mogą mieć przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i wypełnienia celów milenijnych.