Adam Pers

Adam Pers

Adam Pers od 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Z mBankiem jest związany od 2012. Przeprowadził reorganizację w obszarze sprzedaży rynków finansowych, czego rezultatem był znaczący wzrost przychodów. Następnie powierzono mu rolę dyrektora zarządzającego obejmującą dodatkowo integrację obszaru współpracy z instytucjami finansowymi i ostatecznie integrację z obszarem Tradingu.

Wcześniej przez wiele lat był związany z grupą Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie początkowo zdobywał doświadczenie w dziale back office, następnie w Corporate Banking i ostatecznie w obszarze rynków finansowych. Odpowiadał za dwa strategiczne projekty przebudowy dealing roomu. Był też odpowiedzialny za jeden z filarów strategii, a w okresie kryzysu finansowego był członkiem komitetu operacyjnego, przejmując odpowiedzialność za płynność banku. Na początku kariery zawodowej odbył staż w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A.

Zdobywca nagrody w grupie RBI TOP Performer i Lider Roku.

Jest absolwentem wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 ukończył studia MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową.

 

Adam Pers

Adam Pers has served as the Vice-President of the Management Board, Head of Corporate and Investment Banking since 2017.

He has been working for mBank since 2012. He successfully conducted a reorganisation process in the financial markets sales area, which resulted in a substantial increase in revenue. Then, as a managing director, he also supervised the integration of the area of cooperation with financial institutions and finally, the integration with the trading area.

Earlier, he had worked in Raiffeisen Bank Polska S.A. Group for many years, at first in the back office, then in Corporate Banking, and finally in Financial Markets. He was responsible for two strategic projects for the reorganisation of the dealing room and for one of the pillars of the bank’s strategy. As a member of the Operating Committee, during the financial crisis he assumed responsibility for the bank’s liquidity. Adam Pers began his professional career as a trainee in Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

In RBI Group, he was awarded the title of the TOP Performer and Leader of the Year.

Adam Pers graduated from the Faculty of Economics of the Academy of Economics in Poznań. In 2008, he completed an MBA programme organised by SGH Warsaw School of Economics.