Agnieszka Kalinowska-Sołtys

W  2010 roku objęła stanowisko architekta, partnera i członka zarządu. Studiując na Politechnice Warszawskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki  zdobyła wyższe wykształcenie, zyskując w 2004 r. tytuł magistra architektury. Ukończyła również podyplomowe studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Główne Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 roku posiada uprawnienia BREEAM Asesora i LEED GA. Brała udział w wielu nagrodzonych projektach biurowych i usługowo-handlowych spełniających wysokie wymogi systemów certyfikacji BREEAM, LEED i WELL Standard. Jest członkiem zarządu głównego SARP oraz członkiem współazłożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierani Budownictwa Zrównoważonego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach: Hochteief, Arcadis i APA Wojciechowski. W stopniu zaawansowanym posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.