Agnieszka Szumielewicz

Prezeska agencji marketingowej Brand Republic. Przedsiębiorczyni, kolekcjonerka sztuki, laureatka konkursu Centrum Przedsiębiorczości UW w kategorii Przedsiębiorca Społeczny. Inicjatorka wielu akcji społecznych, od lat zaangażowana w działalność mającą na celu wyrównywanie szans w środowisku pracy.

„Etyka w działaniu jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, należy pamiętać, że wzajemny szacunek i uczciwość w relacjach biznesowych to podstawa nowoczesnych przedsięwzięć gospodarczych, a tworzenie klimatu sprzyjającego  różnorodności i inkluzywności to realna wartość dla każdej organizacji. Zdecydowaliśmy o dołączeniu do UNGC Network Poland, aby zamanifestować nasze wartości, chcemy mieć również realny wpływ na kierunek zmian polskiego ekosystemu gospodarczego w duchu Celów Zrównoważonego Rozwoju.”