Artur Tomaszewski

Prezes Zarządu DNB Bank Polska S.A.

Artur Tomaszewski jest związany z sektorem bankowym od ponad dwudziestu lat.

Karierę zawodową rozpoczął w Invest Bank S.A. Następnie pracował w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A., a od 1993 roku w Raiffeisen Bank Polska S.A., kolejno jako dyrektor Regionu Wielkopolska, później Makroregionu Zachodniego i wreszcie dyrektor Pionu Bankowości Korporacyjnej w centrali banku.

Od 2004 roku związany z DNB Bank Polska S.A. jako członek zarządu nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej oraz Pion Skarbu. Od kwietnia 2012 roku prezes zarządu DNB Bank Polska S.A. Członek rad nadzorczych spółek zależnych Banku (DNB Leasing Sp. z o.o., DNB Financial Services Sp. z o.o.).

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Ukończył program Master of Business Administration Nottingham Trent University oraz program AMP prestiżowej uczelni IESE University of Navarra w Barcelonie.