Dariusz Pietrzak

Vice President w Enterprise Investors, najstarszej i jednej z największych firm zarządzających funduszami private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Odpowiada za obszar relacji inwestorskich i kieruje wdrażaniem polityk odpowiedzialności biznesowej w firmie oraz w spółkach portfelowych funduszy EI. Aktywnie zaangażowany w budowanie wartości portfela inwestycyjnego, w tym poprzez sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych. Przewodniczący Komitetu ds. Odpowiedzialności Środowiskowej, Społecznej i Korporacyjnej (ESG) Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Członek Rady Mid-Market Buyout powołanej w ramach europejskiego stowarzyszenia branż private equity i venture capital Invest Europe.

Doświadczony specjalista ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw, ze szczególnie bogatym doświadczeniem w branży lotniczej – prowadził duże projekty restrukturyzacyjne w liniach lotniczych w Polsce, Włoszech, Czechach, USA i Australii. Jako doradca i menedżer projektów w warszawskim i atlanckim biurze The Boston Consulting Group kierował zespołami konsultantów wspierającymi wiodące firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej i USA w branżach private equity, dóbr i usług konsumenckich oraz usług finansowych.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.