Dawid Jakubowicz

Jest Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A., gdzie od 2010 roku zajmuje się nadzorem nad portfelem inwestycyjnym. Jest cenionym ekspertem z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektorów chemicznego, wydobywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i nowych technologii. Od 2014 roku jest wpisany na listę Biegłych Rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. W przeszłości pracował dla międzynarodowej firmy KPMG Audyt, gdzie odpowiadał za badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów z wielu branż.

 

Dawid Jakubowicz ukończył Program for Leadership Development (PLD) na Harvard Business School w Bostonie, posiada tytuł MBA Georgia State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Do 5 grudnia br. Dawid Jakubowicz był Członkiem Rady Nadzorczej CIECH S.A. z ramienia Kulczyk Investments. Od 10 września, po czasowym oddelegowaniu z Rady Nadzorczej Spółki, pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu CIECH S.A.