Dominika Kulczyk

Dominika Kulczyk ukończyła sinologię w Katedrze Orientalistyki i politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się także na Uniwersytecie w Szanghaju, Uniwersytecie Pekińskim oraz w Rockefeller Foundation i w Bertelsmann Foundation, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu strategicznej filantropii.

 

Dominika Kulczyk jest inicjatorką i prezesem Kulczyk Foundation, w której propaguje ideę pomagania najuboższym poprzez wspieranie transparentnych i skutecznych projektów rozwojowych w Polsce i na świecie oraz aktywnie zachęca do wolontariatu. Prowadzona przez nią Fundacja angażuje się w kilkadziesiąt projektów rocznie. Realizowane są one we współpracy z cenionymi lokalnie i globalnie organizacjami pozarządowymi.

 

Jest członkiem Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, gdzie koordynuje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i relacji międzynarodowych. Jest także założycielką oraz wiceprezesem polskiego oddziału Green Cross International – trzeciej co do wielkości pozarządowej globalnej organizacji ekologicznej, którą w 1993 r. założył Michaił Gorbaczow. Działa także jako wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, należy do New Leaders for Tomorrow międzynarodowej organizacji Crans Montana Forum, a także jest współzałożycielką grupy firm doradczych „Values”.