Dr Henryka Bochniarz

Doktor ekonomii. Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991). Wiceprezydent Boeing International. Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Członkini Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE. Wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych – odegrała istotną rolę w dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi. Jest członkinią European Commission Enterprise and Industry Advisory Group, grupy doradczej komisarza Antonio Tajaniego. Przewodniczy Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu. Autorka wielu publikacji z zakresu makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych dotyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 roku znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika „Wprost”.